Riddled Corpses EX

Riddled Corpses EX

COWCATHành động và phiêu lưuBắn súng
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Bạo lực Vừa phải

Mô tả

Riddled Corpses EX is a twin-stick shooter made in the style of 8/16 bit arcade games. Travel through diverse locations packed with danger and huge bosses. Choose your character wisely and make good use of their abilities and the special items to progress and destroy the root of evil! - 60 FPS fast-paced action - 2 player local coop - 6 characters with varying stats and abilities - Arcade, story and survival modes - Combo system - Quality chiptune music - Register your best scores on the online leaderboard!

Được phát hành bởi

COWCAT

Được phát triển bởi

Diabolical Mind / COWCAT

Ngày phát hành

6/6/2018

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • Xbox local multiplayer (2-2)
 • Màn hình chia đôi/được chia sẻ
 • Xbox Live

So sánh các phiên bản

 1. Riddled Corpses EX
  PHIÊN BẢN NÀY

  Riddled Corpses EX

  không có chú thích

  Riddled Corpses EX

  PHIÊN BẢN NÀY

 2. The Diabolical Trilogy

  The Diabolical Trilogy

  không có chú thích

  The Diabolical Trilogy


  Đã bao gồm trò chơi

  Xenon Valkyrie+Riddled Corpses EXDemon's Tier+
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI

Được bao gồm trong