Graze Counter GM

Graze Counter GM

Sanuk Inc.Bắn súngHành động và phiêu lưuTrò chơi nền tảngKhác
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
10 ngôn ngữ được hỗ trợ
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
10 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 7 tuổi trở lên
7+
Bạo lực Ngụ ý

Mô tả

[Overview] A refreshing and highly re-playable bullet hell style shooter that WANTS you to play dangerously! "Graze" past enemy bullets to charge your "Graze Counter", then unleash it upon your enemies as a highly deadly attack! Ride the razor's edge of life and death in this high-risk high-reward danger oriented arcade style shooting game. [Gameplay] A top-down scrolling 2D shooting game where you charge your gauge by getting dangerously close to enemy fire, then unleash it as a powerful enemy obliterating "Graze Counter"! Each ship has a "Counter Gauge" that charges by being in close proximity to enemy bullets. You then use this charge to unleash powerful attacks.Destroying enemies with these special attacks gives you stars which are collected and used to build the "Break Gauge".Once the break gauge reaches MAX, you can activate "Break Mode" for a temporary yet intense firepower boost! Test the limits of your destructive power with these highly deadly counter techniques!

Được phát hành bởi

Sanuk Inc.

Được phát triển bởi

Bikkuri Software

Ngày phát hành

1/18/2023

Có thể chơi được trên

  • PC
  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Một người chơi
  • Optimized for Xbox Series X|S
  • Chuột và Bàn phím Điều khiển
  • Bảng Trò chơi PC
  • Xbox achievements
  • Xbox clubs
  • Xbox Live