Just Cause 4 - Golden Gear Pack

Just Cause 4 - Golden Gear Pack

Square EnixHành động và phiêu lưu
Yêu cầu một trò chơi
Yêu cầu một trò chơi
Cho 18 tuổi trở lên
18+
Bạo lực Cực đoan, Ngôn từ Mạnh

In-Game Purchases

Nội dung này yêu cầu một trò chơi (được bán riêng).

Mô tả

Grab the premium Golden Gear Pack and receive the coveted Golden Gear Shotgun featuring ricochet tracer secondary fire, plus the Golden Gear Wingsuit and Golden Gear Parachute. - Golden Gear Shotgun: Blast the enemy away with this specialised weapon featuring ricochet tracer secondary fire. - Golden Gear Wingsuit: Soar through the skies of Solís in style with this unique golden design. - Golden Gear Parachute: Glide across Solís in style with this golden canopy design.

Được phát hành bởi

Square Enix

Được phát triển bởi

Avalanche Studios

Ngày phát hành

12/3/2018

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S
  • PC

Hoạt động với