Just Cause 4 - Black Market Pack
Just Cause 4 - Black Market Pack

Just Cause 4 - Black Market Pack

Square Enix • Hành động và phiêu lưu
Yêu cầu một trò chơi
Yêu cầu một trò chơi
Cho 18 tuổi trở lên
18+
Bạo lực Cực đoan, Ngôn từ Mạnh

In-Game Purchases

Nội dung này yêu cầu một trò chơi (được bán riêng).

Mô tả

Fully equip Rico with a series of unique vehicles & weapons with the Black Market Pack. Includes: - Toy Vehicle Pack - Soaring Speed Vehicle Pack - Adversary Assault Vehicle Pack - Sea Dogs Vehicle Pack - Brawler Mech - Shark and Bark Vehicle Pack - ‘The Dragon’ weapon - Golden Gear Pack - Neon Racer Pack - Renegade Pack - Deathstalker Scorpion Pack - ‘Skystriker’ Weaponized Wingsuit - Black Hand Stealth Micro Jet

Được phát hành bởi

Square Enix

Được phát triển bởi

Avalanche Studios

Ngày phát hành

11/7/2019

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S
  • PC

Hoạt động với