GRIME
GRIME

GRIME

Akupara Games • Hành động và phiêu lưu • Trò chơi nền tảng • Đóng vai
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
13 ngôn ngữ được hỗ trợ
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
13 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Bạo lực Vừa phải

Mô tả

Destroy... Absorb... Grow... GRIME is a methodical and unforgiving 2.5D soulslike metroidvania in which you crush your foes with living weapons that mutate form and function. Parry attacks to absorb prey, acquire their skills and empower your vessel in a world of anatomical horror and intrigue.

Được phát hành bởi

Akupara Games

Được phát triển bởi

Clover Bite

Ngày phát hành

15/12/2022

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Một người chơi
  • Optimized for Xbox Series X|S
  • Giao hàng Thông minh
  • Xbox achievements
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live