Fatum Betula + Urban Flow

Fatum Betula + Urban Flow

Baltoro GamesHành động và phiêu lưu
13 ngôn ngữ được hỗ trợ
13 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Kinh dị

In-Game Purchases

Mô tả

Dive into a world of magic and urban management with the captivating Fatum Betula + Urban Flow Bundle! Immerse yourself first in Fatum Betula, an atmospheric exploration game with light puzzle elements. Make choices that will shape the land and your fate as you traverse through ten different endings. Then, take control of the city lights in Urban Flow. Play alone or with friends, managing traffic and special events while trying to avoid accidents and traffic jams. Discover the enchanting world of magic and the urban landscape with this stunning bundle!

Được phát hành bởi

Baltoro Games

Được phát triển bởi

Bryce Bucher and Baltoro Games

Ngày phát hành

6/9/2023

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • Xbox local co-op (2-4)
 • Một người chơi
 • Màn hình chia đôi/được chia sẻ
 • Xbox Live

So sánh các phiên bản

 1. Fatum Betula + Moto Rush GT

  Fatum Betula + Moto Rush GT

  không có chú thích

  Fatum Betula + Moto Rush GT


  Đã bao gồm trò chơi

  Fatum BetulaMoto Rush GT
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 2. Fatum Betula + Food Truck Tycoon

  Fatum Betula + Food Truck Tycoon

  không có chú thích

  Fatum Betula + Food Truck Tycoon


  Đã bao gồm trò chơi

  Fatum BetulaFood Truck Tycoon
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 3. Fatum Betula + Knights & Guns

  Fatum Betula + Knights & Guns

  không có chú thích

  Fatum Betula + Knights & Guns


  Đã bao gồm trò chơi

  Fatum BetulaKnights & Guns
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 4. Fatum Betula + Urban Flow
  PHIÊN BẢN NÀY

  Fatum Betula + Urban Flow

  không có chú thích

  Fatum Betula + Urban Flow

  PHIÊN BẢN NÀY

  Đã bao gồm trò chơi

  Fatum BetulaUrban Flow