Enter The Gungeon
Enter The Gungeon

Enter The Gungeon

Devolver Digital • Bắn súng
Xbox Play Anywhere
Tính năng Trợ năng 3
11 ngôn ngữ được hỗ trợ
Xbox Play Anywhere
Tính năng Trợ năng 3
11 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 7 tuổi trở lên
7+
Bạo lực Nhẹ nhàng

Mô tả

Enter the Gungeon is a gunfight dungeon crawler following a band of misfits seeking to shoot, loot, dodge roll and table-flip their way to personal absolution by reaching the legendary Gungeon’s ultimate treasure: the gun that can kill the past.

Được phát hành bởi

Devolver Digital

Được phát triển bởi

Dodge Roll

Ngày phát hành

4/4/2017

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S
  • PC

Chức năng

  • Xbox local co-op (2-2)
  • Kích hoạt đám mây
  • Xbox achievements
  • Xbox presence
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Play Anywhere
  • Xbox Live