Transparensrapport från Xbox

Transparensrapporten från Xbox innehåller en rad åtgärder som Microsoft har vidtagit för att moderera innehållet på Xbox-plattformen. Vårt mål är att dela med oss av arbetet som sker bakom kulisserna så vår community kan förstå vårt tillvägagångssätt och vår praxis gällande säkerhet. Xbox har åtagit sig att publicera transparensrapporten från Xbox två gånger per år.

Ladda ned den senaste rapporten: juli–december 2022

LADDA NED RAPPORT