Riktlinjer för Xbox-fanwebbplatser:

Visa Xbox-logotyper på icke-kommersiella fanwebbplatser eller onlineforum.

Dessa riktlinjer är avsedda att hjälpa dig att använda Xbox®-logtyperna på rätt sätt när du skapar icke-kommersiella fanwebbplatser eller forum. Xbox-logotyperna är varumärken som tillhör Microsoft® Corporation och används för att identifiera vissa Microsoft-produkter eller -tjänster. Som varumärkesägare har Microsoft ett ansvar att skydda sina varumärken från obehörig eller potentiellt förvirrande användning och att övervaka andras användning av dessa varumärken.

  1. Du får inte använda någon av Xbox-logotyperna på eller i samband med några inofficiella produkter, tjänster eller varor.
  2. Du får endast visa Xbox-logotyperna för att indikera att du driver en icke-kommersiell fanwebbplats eller ett forum som är relaterat till Xbox-systemet för spel och underhållning. Xbox-logotyperna måste länka tillbaka till https://www.xbox.com/ eller länka till en spelwebbplats hos Microsoft.
  3. Du får inte ändra Xbox-logotyperna på något sätt, varken vad gäller storlek, proportioner, färger, element med mera, eller animera, förvrida eller på annat sätt förvränga deras perspektiv eller utseende. Placera inte något bakom eller framför Xbox-logotyperna och undvik att använda grafik som på något överlappar dem.
  4. Xbox-logotyperna får inte visas på din webbplats på ett sätt som kan leda till att din webbplats misstas för en Microsoft-webbplats. Utseendet och innehållet på din webbplats bör inte försöka efterlikna någon Microsoft-relaterad reklam, produktförpackning eller webbplatsdesign.
  5. Skapa inte en logotyp som imiterar eller liknar någon av Xbox-logotyperna.
  6. Du får inte visa Xbox-logotyperna på någon webbplats på ett sätt som skadar Microsofts anseende eller anseendet för dess produkter och tjänster. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, inkludering av innehåll relaterat till hasardspel, pornografi, alkohol eller droger.
  7. Dessa riktlinjer rör endast Xbox-logotyperna och gäller inte användningen av speltitlar, logotyper eller annan immateriell egendom som tillhör Microsoft eller någon tredje part.
  8. Microsoft förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra eller ta bort dessa riktlinjer när som helst.

Vanliga frågor och svar

F: Varför bryr sig Microsoft om att jag säljer några T-shirts med Xbox-logotyper?

S: Varumärkesägare är enligt lag skyldiga att övervaka och skydda sina varumärken mot all obehörig eller potentiellt förvirrande användning. Om vi inte gör det kan vi förlora våra värdefulla varumärkesrättigheter. Vi uppmuntrar Xbox-fans att uttrycka sig, men vi måste samtidigt se till att skydda våra rättigheter.

F: Menar ni att jag inte får använda någon av Xbox-logotyperna på min webbplats om jag kritiserar Microsoft eller ett spel som jag inte gillar?

S: Nej. Du har rätt till din åsikt om huruvida ett spel är bra eller inte. Vi syftar på användningen av våra märken tillsammans med innehåll som är olagligt eller avsett för en vuxen publik. Varumärken kan skadas om de associeras med sådant innehåll.

F: Får jag skapa en egen logotyp som innehåller någon av Xbox-logotyperna? Den kommer att se annorlunda ut eftersom den innehåller mina egna ord.

S: Det är inte tillåtet att inkludera våra märken i en ny logotyp eller att skapa en logotyp som liknar någon av Xbox-logotyperna. Ditt användande av Xbox-logotyperna bör ske i samband med tillhandahållande av information eller kommentarer och ska inte utgöra en dominerande del av din webbplats.

F: Jag säljer ingenting. Vad menar ni med icke-kommersiell?

S: Kommersiell aktivitet kan innefatta något så enkelt som att tillhandahålla länkar till kommersiella webbplatser eller att sälja reklam (eller sponsrade länkar). Eventuell användning av sponsrade länkar på webbplatser som inkluderar våra Xbox-logotyper bör hållas till ett minimum. Du får inte använda Xbox-logotyperna om din webbplats säljer produkter eller tjänster.