Prejsť na hlavný obsah
Xbox

Xbox Insider Program

Tieto podmienky sa zobrazia v Centre Xbox Insider počas registrácie v programe Xbox Insider Program a tu sa uvádzajú len pre informáciu.

Krok č.1:

Ďakujeme vám, že ste sa pridali do programu Xbox Insider Program („program“). Výberom možnosti Súhlasím nás informujete, že ste oprávnení a ochotní vstúpiť a podieľať sa na sledovaní ukážok a poskytovaní spätnej väzby obsahu na konzolu Xbox ešte pred jeho daním k dispozícii širokej verejnosti – pričom nemusia všetky funkcie fungovať správne alebo vôbec.

Tak ako v prípade všetkého v službe Xbox Live sa zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft a zásady ochrany osobných údajov uplatňujú na základe vašej účasti.

Krok č.2:

Výberom položky Súhlasím, vyhlasujete, že nám poskytnete spätnú väzbu na súkromnom fóre na adrese forums.xbox.com vo forme prieskumov alebo inými spôsobmi získavania spätnej väzby, ktoré môžeme použiť.

Svojou účasťou v programe nás oprávňujete:

  • obrátiť sa na vás v otázke programu rôznymi spôsobmi, napríklad e-mailom, prostredníctvom správ v službe Xbox Live alebo inak;
  • zhromažďovať doplnkové informácie o problémoch, ktoré nahlásite počas svojej účasti v programe;
  • informovať vás o nových možnostiach beta testovania, akými sú napríklad nové hry a aplikácie, ktoré máte k dispozícii v rámci programu;
  • využívať prieskumy na získanie informácií o vašej spokojnosti alebo na stanovenie miery vášho záujmu a kvalifikovanie sa na budúce príležitosti beta testovania;
  • aktuálne vás informovať o novinkách a zmenách programu a
  • informovať vás o špeciálnych prémiách, ktoré môžete získať vďaka účasti v programe.

Túto komunikáciu so spoločnosťou Microsoft môžete ukončiť zrušením registrácie z programu. Spoločnosť Microsoft môže na ľubovoľný účel využiť každú spätnú väzbu, ktorú nám poskytnete bez nároku na honorár.

Pri predstavení týchto možností programu nám môžete povedať, čo sa vám páči a čo nie, a ako by sme mohli Xbox ešte viac vylepšiť. V prípade, že budete potrebovať pomoc, nájdete ju na fórach s podporou zamestnancov oficiálnej technickej podpory pre Xbox a zástupcov komunity majiteľov konzol Xbox. Navštívte lokalitu forums.xbox.com.