Pokyny pre fanúšikovské stránky Xbox:

Zobrazovanie log Xbox na nekomerčných fanúšikovských stránkach alebo online diskusných fórach

Účelom týchto pokynov je pomôcť vám správne používať logá Xbox® pri vytváraní nekomerčných fanúšikovských stránok alebo diskusných fór. Logá Xbox sú ochranné známky spoločnosti Microsoft® Corporation a používajú sa na identifikáciu určitých produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft je ako vlastník ochrannej známky zodpovedná za ochranu svojich ochranných známok pred neoprávneným alebo potenciálne mätúcim používaním a za dohľad nad ich používaním inými osobami.

  1. Žiadne z log Xbox nesmiete používať na žiadnych neoficiálnych produktoch, službách alebo tovare ani v súvislosti s nimi.
  2. Logá Xbox môžete zobrazovať iba na označenie toho, že ste hostiteľom nekomerčnej fanúšikovskej stránky alebo diskusného fóra súvisiaceho so systémom na hry a zábavu Xbox. Logá Xbox musia odkazovať späť na stránku https://www.xbox.com/ alebo hernú stránku hosťovanú spoločnosťou Microsoft.
  3. Logá Xbox nesmiete žiadnym spôsobom meniť, a to vrátane veľkosti, proporcií, farieb, prvkov a podobne, ani ich animovať, morfovať či inak skresľovať ich perspektívu alebo vzhľad. Za ani pred logá Xbox nič neumiestňujte ani cez ne neprekrývajte grafiku.
  4. Logá Xbox nesmú byť uvedené na vašej webovej stránke spôsobom, ktorý by mohol vyvolať dojem, že ide o stránku spoločnosti Microsoft. Vzhľad a obsah vašej stránky by nemal napodobňovať žiadnu reklamu, obal produktu ani webový dizajn spoločnosti Microsoft.
  5. Nevytvárajte logá, ktoré napodobňujú alebo sa podobajú na niektoré z log Xbox.
  6. Logá Xbox nesmiete zobrazovať na žiadnej stránke spôsobom, ktorý poškodzuje povesť spoločnosti Microsoft alebo jej produktov a služieb. To okrem iného zahŕňa obsah súvisiaci s hazardnými hrami, pornografiou, alkoholom alebo drogami.
  7. Tieto pokyny platia len pre logá Xbox a nevzťahujú sa na používanie herných titulov, log alebo iného duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft alebo akejkoľvek tretej strany.
  8. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia tieto pokyny kedykoľvek upraviť alebo ukončiť ich platnosť.

Najčastejšie otázky

Ot.: Prečo spoločnosť Microsoft zaujíma, či predávam niekoľko tričiek s logami Xbox?

Odp.: Vlastníci ochranných známok sú zo zákona povinní vynucovať svoje ochranné známky a dozerať na ich neoprávnené alebo potenciálne mätúce používanie. Nevynucovanie môže viesť k strate našich cenných práv na ochranné známky. Hoci fanúšikov Xboxu podporujeme, aby sa vyjadrovali, svoje práva musíme vynucovať.

Ot.: Chcete teda povedať, že nemôžem na svojej stránke používať žiadne logá Xbox, ak chcem kritizovať spoločnosť Microsoft alebo hru, ktorá sa mi nepáči?

Odp.: Nie. Máte právo na svoj názor na to, či je hra dobrá alebo nie. Máme na mysli používanie našich známok s obsahom, ktorý je nezákonný alebo určený pre dospelých. Ochranné známky spojené s takýmto obsahom môžu byť poškodené.

Ot.: Môžem si vytvoriť vlastné logo, ktoré bude obsahovať niektoré z log Xbox? Bude vyzerať inak, pretože bude obsahovať moje vlastné slová.

Odp.: Zahrnutie našich známok do nového loga alebo vytvorenie loga, ktoré vyzerá ako niektoré z log Xbox, nie je povolené. Logá Xbox by ste mali používať v kontexte poskytovania informácií alebo komentárov a nemali by byť dominantnými prvkami vašej webovej stránky.

Ot.: Nič nepredávam. Čo myslíte slovom nekomerčné?

Odp.: Komerčná činnosť môže zahŕňať aj niečo také jednoduché, ako je poskytovanie odkazov na komerčné webové stránky alebo predaj reklamy (alebo sponzorovaných odkazov). Akékoľvek používanie sponzorovaných odkazov na stránkach, ktoré obsahujú naše logá Xbox, by malo byť veľmi minimálne. Logá Xbox nesmiete používať, ak vaša stránka predáva produkty alebo služby.