39 Days to Mars
39 Days to Mars

39 Days to Mars

It's Anecdotal • Δράση και περιπέτεια • Οικογένεια και παιδιά • Πλατφόρμας • Γρίφοι και κουίζ

Περιγραφή

39 Days to Mars is a co-operative (and single-player) steampunk puzzle-adventure game. Step into the shoes of Sir Albert Wickes and The Right Honourable Clarence Baxter, two 19th century explorers who have chosen to pilot the HMS Fearful on its maiden voyage to Mars. When the steam engine runs out of coal, the ship's cat shreds the navigation chart, and the tea gets cold, it becomes clear that interstellar transportation isn't a walk in the park. It will take the talents of two players working together on the problems that arise to get to Mars in one piece. LOCAL CO-OP 39 Days to Mars is a two player co-operative game. The HMS Fearful is a masterpiece of unreliable engineering, therefore Albert and Baxter will need all the help they can get. Nothing can be done without the effort of both players, who have important roles to play in the adventure. SINGLEPLAYER AI For the solo voyager, the ship's computer-controlled cat will keep you company. Without a second pair of hands, Albert will need an extra dose of dexterity to navigate the challenges of Victorian space flight. BITE-SIZED ADVENTURES The mix of action and thoughtful puzzles make it perfect for playing in short sessions. The entire adventure fits comfortably into an evening, or a long tea break. ATMOSPHERIC Be drawn into the world of Albert and Baxter by the unique illustrated artwork. 39 Days to Mars has a rich sound-scape and a beautiful piano score that is punctuated only by the occasional disaster. The HMS Fearful is ready to embark for Mars!

Δημοσιεύτηκε από

It's Anecdotal

Αναπτύχθηκε από

It's Anecdotal

Ημερομηνία κυκλοφορίας

6/2/2019

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Τοπικό παιχνίδι συνεργασίας Xbox (2-2)
  • Ένας παίκτης
  • Κοινή χρήση/διαχωρισμός οθόνης
  • Επιτεύγματα Xbox
  • Παρουσία Xbox
  • Αποθήκευση στο cloud Xbox
  • Xbox Live