Struggling
Struggling

Struggling

Frontier Foundry • Δράση και περιπέτεια • Πλατφόρμας
10 Υποστηριζόμενες γλώσσες
10 Υποστηριζόμενες γλώσσες
Για ηλικίες από 12 ετών και άνω
PEGI 12
Μέτρια χρήση βίας

Περιγραφή

Struggling is a physics-based co-op platformer with a twisted spin on teamwork. Control the arms of a squishy abomination and guide it through a deranged world where anything goes. Outrun ravenous rats, joyride a dirt bike, and vault over pools of unmentionable waste. One thing’s certain: you will struggle. Two hideous heads are better than one Inventive co-op will test the firmest of friendships. Grab a partner and work together by controlling one arm each. When even walking takes a combined effort, communication is key to keeping your cool. Crawl, swing, clamber, and slide to victory Manipulate each arm independently and latch onto literally anything you see, from suspicious levers to dangling eyeballs. Triumph over physics-based challenges, or get your arms ripped off in the process (don’t worry, they grow back). Weird levels, even weirder objectives Your pilgrimage encompasses dodgy labs, perilous canyons, and even a psychedelic fever dream. Plug waste-spewing pipes with your flailing limbs, launch yourself across yawning chasms, and discover complex machinery you have no business operating. Gleefully depraved visuals Grotesque graphics drawn by appalling human hands. From moist cavities to glistening guts, nothing is off limits. As the mistakes mount, so does the bodily damage, with ugly mishaps leaving unsightly marks on your face. An ever-mutating character Unlock a range of game-changing powers as you go. These include time slowing to dodge fast-moving hazards, detachable arms you can make crawl around creepily, and the ability to graft your appendage onto the environment. Solve diverse puzzles using your disastrous DNA.

Δημοσιεύτηκε από

Frontier Foundry

Αναπτύχθηκε από

Chasing Rats Games

Ημερομηνία κυκλοφορίας

8/9/2021

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Τοπικό παιχνίδι συνεργασίας Xbox (2-2)
  • Ένας παίκτης
  • Επιτεύγματα Xbox
  • Xbox Live