Quern - Undying Thoughts
Quern - Undying Thoughts

Quern - Undying Thoughts

Zadbox Entertainment • Δράση και περιπέτεια • Γρίφοι και κουίζ
19,49 €
PEGI 7
PEGI 7
Φόβος

Περιγραφή

You try to clear your vision and get on your feet after your arrival. You hear the portal closing behind you as you take a step forward. You are trapped, your way back is gone. Quern - Undying Thoughts is a first-person puzzle adventure game, inviting you on a journey to explore it and solve its challenges. Put your mind to the test with the increasingly complex puzzles, and unravel the mysteries of the island. Immerse yourself in the beautiful scenery of the island as you discover new places. Follow the hints of the past as you delve deeper into the story to understand the importance of your presence.

Δημοσιεύτηκε από
Zadbox Entertainment
Αναπτύχθηκε από
Zadbox Entertainment
Ημερομηνία κυκλοφορίας
24/4/2020

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

Ένας παίκτης
Επιτεύγματα Xbox
Αποθήκευση στο cloud Xbox
Xbox Live