Top Racer Collection

Top Racer Collection

QUByte Interactive & bleem.netĐua xe & máy bayCổ điển
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
2 ngôn ngữ được hỗ trợ
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
2 ngôn ngữ được hỗ trợ

Trò chơi yêu cầu đăng ký nhiều người chơi trực tuyến để chơi trên bảng điều khiển (Game Pass Core hoặc Ultimate, được bán riêng).

Mô tả

Top Racer Collection brings back the 90s classic in one incredible package, bringing together three iconic games from the renowned racing franchise. With online features, get up to speed and experience the nostalgic mix of action and addictive gameplay! The Top Racer Collection features classic titles such as Top Racer, Top Racer 2 and Top Racer 3000. In addition, the collection will feature new and exclusive content. Originally released for older systems, Top Racer won over gamers with its engaging gameplay, vibrant graphics and iconic soundtracks.

Được phát hành bởi

QUByte Interactive & bleem.net

Được phát triển bởi

QUByte Interactive

Ngày phát hành

3/7/2024

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • Xbox local multiplayer (2-4)
 • Nhiều người chơi trực tuyến (2-4)
 • Một người chơi
 • Màn hình chia đôi/được chia sẻ
 • Xbox Live Nhiều người chơi trên Đa nền tảng
 • Optimized for Xbox Series X|S
 • Giao hàng Thông minh
 • Xbox achievements
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Live