The Callisto Protocol - Outer Way Skin
The Callisto Protocol - Outer Way Skin

The Callisto Protocol - Outer Way Skin

KRAFTON, Inc. • Hành động và phiêu lưu
Yêu cầu một trò chơi
Yêu cầu một trò chơi
Cho 18 tuổi trở lên
18+
Bạo lực Cực đoan, Ngôn từ Mạnh

Nội dung này yêu cầu một trò chơi (được bán riêng).

Mô tả

Get the Outer Way Skin Collection and survive The Callisto Protocol’s terrifying campaign in style or show off your player and weapon skins in Photo Mode. This collection includes Outer Way themed player and weapons skins for all your gear. * This content requires The Callisto Protocol base game to play. ** Also included with the Season Pass.

Được phát hành bởi

KRAFTON, Inc.

Được phát triển bởi

Striking Distance Studios

Ngày phát hành

7/2/2023

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S