Techwars Global Conflict - Premium start

Techwars Global Conflict - Premium start

Argus GamesHành động và phiêu lưu
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Bạo lực Vừa phải

Tương tác của người dùng, In-Game Purchases

+Ưu đãi khi mua hàng trong ứng dụng.

Mô tả

TechWars: Global Conflict is the world’s first isometric mecha PVP-Action with direct control. Techwars Global Conflict - Premium start gives you 1-Day Premium for fastest progression in the game. This Bundle includes: 1-Day Premium activation TechWars: Global Conflict - The Game

Được phát hành bởi

Argus Games

Được phát triển bởi

Argus Games

Ngày phát hành

6/8/2021

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • Nhiều người chơi trực tuyến (2-10)
 • Xbox Live Nhiều người chơi trên Đa nền tảng
 • Optimized for Xbox Series X|S
 • Xbox achievements
 • Xbox presence
 • Xbox clubs
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Live

So sánh các phiên bản

 1. Techwars Global Conflict - Heroic Edition

  Techwars Global Conflict - Heroic Edition

  không có chú thích

  Techwars Global Conflict - Heroic Edition


  Đã bao gồm trò chơi

  Techwars Global Conflict

  Đã bao gồm các phần bổ trợ

  Demigod Prosperity Legacy skinThe Last Emperor From Hell skin3 days premium
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 2. Techwars Global Conflict - Demigod Legacy Edition

  Techwars Global Conflict - Demigod Legacy Edition

  không có chú thích

  Techwars Global Conflict - Demigod Legacy Edition


  Đã bao gồm trò chơi

  Techwars Global Conflict

  Đã bao gồm các phần bổ trợ

  Demigod Prosperity Legacy skin
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 3. Techwars Global Conflict - The Last Emperor From Hell Edition

  Techwars Global Conflict - The Last Emperor From Hell Edition

  không có chú thích

  Techwars Global Conflict - The Last Emperor From Hell Edition


  Đã bao gồm trò chơi

  Techwars Global Conflict

  Đã bao gồm các phần bổ trợ

  The Last Emperor From Hell skin
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 4. Techwars Global Conflict - Birthday Edition

  Techwars Global Conflict - Birthday Edition

  không có chú thích

  Techwars Global Conflict - Birthday Edition


  Đã bao gồm trò chơi

  Techwars Global Conflict

  Đã bao gồm các phần bổ trợ

  350 Platinum1 day premium
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 5. Techwars Global Conflict - Premium start
  PHIÊN BẢN NÀY

  Techwars Global Conflict - Premium start

  không có chú thích

  Techwars Global Conflict - Premium start

  PHIÊN BẢN NÀY

  Đã bao gồm trò chơi

  Techwars Global Conflict

  Đã bao gồm các phần bổ trợ

  1 day premium
 6. Techwars Global Conflict - KATO Stormtroopers Prosperity Pack

  Techwars Global Conflict - KATO Stormtroopers Prosperity Pack

  không có chú thích

  Techwars Global Conflict - KATO Stormtroopers Prosperity Pack


  Đã bao gồm trò chơi

  Techwars Global Conflict

  Đã bao gồm các phần bổ trợ

  Flatout Age of Prosperity skin
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 7. Techwars Global Conflict - KATO Destroyers Prosperity Pack

  Techwars Global Conflict - KATO Destroyers Prosperity Pack

  không có chú thích

  Techwars Global Conflict - KATO Destroyers Prosperity Pack


  Đã bao gồm trò chơi

  Techwars Global Conflict

  Đã bao gồm các phần bổ trợ

  Tetra Age of Prosperity skin
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 8. Techwars Global Conflict - KATO Scouts Prosperity Pack

  Techwars Global Conflict - KATO Scouts Prosperity Pack

  không có chú thích

  Techwars Global Conflict - KATO Scouts Prosperity Pack


  Đã bao gồm trò chơi

  Techwars Global Conflict

  Đã bao gồm các phần bổ trợ

  Ronin Age of Prosperity skin
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 9. Techwars Global Conflict - KATO Prosperity Age

  Techwars Global Conflict - KATO Prosperity Age

  không có chú thích

  Techwars Global Conflict - KATO Prosperity Age


  Đã bao gồm trò chơi

  Techwars Global Conflict

  Đã bao gồm các phần bổ trợ

  KATO Age of Prosperity skins
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 10. Techwars Global Conflict - KATO Technician Premium and Prosperity Legacy Pack

  Techwars Global Conflict - KATO Technician Premium and Prosperity Legacy Pack

  không có chú thích

  Techwars Global Conflict - KATO Technician Premium and Prosperity Legacy Pack


  Đã bao gồm trò chơi

  Techwars Global Conflict

  Đã bao gồm các phần bổ trợ

  1000 Platinum1 day premium
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 11. Techwars Global Conflict - Dominion Prosperity Age

  Techwars Global Conflict - Dominion Prosperity Age

  không có chú thích

  Techwars Global Conflict - Dominion Prosperity Age


  Đã bao gồm trò chơi

  Techwars Global Conflict

  Đã bao gồm các phần bổ trợ

  Dominion Age of Prosperity skins
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 12. Techwars Global Conflict - KATO Prosperity Legacy

  Techwars Global Conflict - KATO Prosperity Legacy

  không có chú thích

  Techwars Global Conflict - KATO Prosperity Legacy


  Đã bao gồm trò chơi

  Techwars Global Conflict
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 13. Techwars Global Conflict - Dominion Prosperity Legacy

  Techwars Global Conflict - Dominion Prosperity Legacy

  không có chú thích

  Techwars Global Conflict - Dominion Prosperity Legacy


  Đã bao gồm trò chơi

  Techwars Global Conflict
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 14. Techwars Global Conflict - Premium Starter Pack

  Techwars Global Conflict - Premium Starter Pack

  không có chú thích

  Techwars Global Conflict - Premium Starter Pack


  Đã bao gồm trò chơi

  Techwars Global Conflict

  Đã bao gồm các phần bổ trợ

  1000 Platinum7 days premiumStarter Pack
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 15. Techwars Global Conflict - Times of Prosperity Pack

  Techwars Global Conflict - Times of Prosperity Pack

  không có chú thích

  Techwars Global Conflict - Times of Prosperity Pack


  Đã bao gồm trò chơi

  Techwars Global Conflict
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 16. Techwars Global Conflict - Prosperity Age Pack

  Techwars Global Conflict - Prosperity Age Pack

  không có chú thích

  Techwars Global Conflict - Prosperity Age Pack


  Đã bao gồm trò chơi

  Techwars Global Conflict

  Đã bao gồm các phần bổ trợ

  Age of Prosperity skins
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 17. Techwars Global Conflict - Prosperity Legacy

  Techwars Global Conflict - Prosperity Legacy

  không có chú thích

  Techwars Global Conflict - Prosperity Legacy


  Đã bao gồm trò chơi

  Techwars Global Conflict

  Đã bao gồm các phần bổ trợ

  Prosperity Legacy skins
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI