Serial Cleaners
Serial Cleaners

Serial Cleaners

505 Games • Chiến lược • Hành động và phiêu lưu • Mô phỏng • Câu đố & chuyện phiếm • Giáo dục
Giảm giá: tiết kiệm 239.950,00 ₫, kết thúc sau 14 ngày
Giảm giá: tiết kiệm 239.950,00 ₫, kết thúc sau 14 ngày
Cho 16 tuổi trở lên
16+
Ngôn từ Mạnh

+Ưu đãi khi mua hàng trong ứng dụng.

Mô tả

Serial Cleaners is a top-down stealth-action game, where you get to experience being a murder scene cleaner for the mob in 1990s New York. Get rid of the bodies, make the place spotless, and don't get caught. Plan every step and move like a ghost or trust your reflexes and thrive in chaos. The choice is yours. Alternate between four characters, each with a unique skill set opening up new possibilities. Serial Cleaners’ setting—inspired by cult ‘90s movies—will bring back fond memories of the more carefree decade, full of brightly colored optimism... and the grime underneath it all.

Được phát hành bởi

505 Games

Được phát triển bởi

Draw Distance

Ngày phát hành

22/9/2022

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • 4K Ultra HD
  • Một người chơi
  • 60fps+
  • Xbox achievements
  • Xbox clubs
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live

Tiện ích bổ sung cho trò chơi này