RiffTrax: The Game

RiffTrax: The Game

Wide Right InteractiveQuân bài & xếp ôKhácCâu đố & chuyện phiếmĐố chữ
Tính năng Trợ năng 5
2 ngôn ngữ được hỗ trợ
Tính năng Trợ năng 5
2 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Lời ám chỉ Tình dục

Tương tác của người dùng

Chế độ nhiều người chơi trực tuyến trên máy chơi game yêu cầu Xbox Game Pass Ultimate hoặc Xbox Game Pass Core (được bán riêng).

Mô tả

RiffTrax: The Game is a multiplayer party game where players compete to make bad movies funny. Grab your friends and make fun of some of the worst cinematic abominations ever created. RiffTrax has been bringing their comedic commentary to movies for over 15 years - now’s your chance to riff along with them! Do you have what it takes to be the next movie riffing genius?

Được phát hành bởi

Wide Right Interactive

Được phát triển bởi

Wide Right Interactive

Ngày phát hành

5/5/2022

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Xbox local multiplayer (2-6)
  • Nhiều người chơi trực tuyến (2-6)
  • Xbox cross-platform multiplayer
  • Một người chơi
  • Xbox achievements
  • Xbox presence
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live