Psychonauts 2
Psychonauts 2
Game Pass

Psychonauts 2

Xbox Game Studios • Hành động và phiêu lưu • Trò chơi nền tảng
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
Xbox Play Anywhere
Tính năng Trợ năng 2
9 ngôn ngữ được hỗ trợ
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
Xbox Play Anywhere
Tính năng Trợ năng 2
9 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 7 tuổi trở lên
7+
Bạo lực Nhẹ nhàng, Sợ hãi

Mô tả

Razputin “Raz” Aquato, trained acrobat and powerful young psychic, has realized his lifelong dream of joining the international psychic espionage organization known as the Psychonauts! But these psychic super spies are in trouble. Their leader hasn't been the same since he was rescued from a kidnapping, and what's worse, there's a mole hiding in headquarters. Combining quirky missions and mysterious conspiracies, Psychonauts 2 is a platform-adventure game with cinematic style and tons of customizable psychic powers. Psychonauts 2 serves up danger, excitement and laughs in equal measure as players guide Raz on a journey through the minds of friends and foes on a quest to defeat a murderous psychic villain.

Được phát hành bởi

Xbox Game Studios

Được phát triển bởi

Double Fine Productions

Ngày phát hành

25/8/2021

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S
 • PC

Chức năng

 • 4K Ultra HD
 • HDR10
 • Một người chơi
 • Tốc độ Làm mới Khả dụng
 • 60fps+
 • 120fps
 • Optimized for Xbox Series X|S
 • Giao hàng Thông minh
 • Bảng Trò chơi PC
 • Kích hoạt đám mây
 • Xbox achievements
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Play Anywhere
 • Xbox Live