Death's Door
Death's Door

Death's Door

Devolver Digital • Hành động và phiêu lưu
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
11 ngôn ngữ được hỗ trợ
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
11 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Bạo lực, Ngôn ngữ

Mô tả

Reaping souls of the dead and punching a clock might get monotonous but it's honest work for a Crow. The job gets lively when your assigned soul is stolen and you must track down a desperate thief to a realm untouched by death - where creatures grow far past their expiry and overflow with greed and power.

Được phát hành bởi

Devolver Digital

Được phát triển bởi

Acid Nerve

Ngày phát hành

20/7/2021

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • 4K Ultra HD
 • Optimized for Xbox Series X|S
 • Giao hàng Thông minh
 • Kích hoạt đám mây
 • Xbox achievements
 • Xbox presence
 • Xbox clubs
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Live