Pinball FX3 - Marvel Pinball Original Pack

Pinball FX3 - Marvel Pinball Original Pack

Zen StudiosMô phỏng
Yêu cầu một trò chơi
Yêu cầu một trò chơi
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Bạo lực Vừa phải, Chửi thề Nhẹ nhàng

In-Game Purchases

Nội dung này yêu cầu một trò chơi (được bán riêng).

Mô tả

Your favorite Marvel Super Heroes are coming to Pinball FX3! Join Spider-Man, Wolverine, Iron Man, and Blade on four brand new Pinball FX3 tables. Use your pinball wizardry to save the world from the most notorious Super Villains, and relive the greatest moments of the classic Marvel Universe in an epic pinball adventure!

Được phát hành bởi

Zen Studios

Được phát triển bởi

Zen Studios

Ngày phát hành

9/26/2017

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Hoạt động với