Ninja Skin
Ninja Skin

Ninja Skin

Deck13 • Hành động và phiêu lưu • Câu đố & chuyện phiếm • Đóng vai
Giảm giá: tiết kiệm 17.520,00 ₫, kết thúc sau 2 ngày
Yêu cầu một trò chơi
Giảm giá: tiết kiệm 17.520,00 ₫, kết thúc sau 2 ngày
Yêu cầu một trò chơi
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Chửi thề Nhẹ nhàng

Nội dung này yêu cầu một trò chơi (được bán riêng).

Mô tả

This downloadable content is a cosmetic change for the protagonist of the game, Lea. It offers no specific benefits besides looking rather cool. It has been a reward for Indiegogo backers and is now also available for purchase. The Ninja Skin is cool. And that's it.

Được phát hành bởi

Deck13

Được phát triển bởi

Radical Fish Games

Ngày phát hành

5/8/2021

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Hoạt động với