Mr. Pumpkin Adventure Mr. Pumpkin 2: Kowloon walled city RainCity

Mr. Pumpkin Adventure Mr. Pumpkin 2: Kowloon walled city RainCity

E-Home Entertianment Development Co., LtdCâu đố & chuyện phiếm
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
5 ngôn ngữ được hỗ trợ
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
5 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Chửi thề Nhẹ nhàng, Bạo lực Nhẹ nhàng

Mô tả

Welcome to Mr. Pumpkin’s new friend – a cat reporter! This bundle includes the Mr. Pumpkin series and The Cat Reporter’s Adventure in Rainy City!

Được phát hành bởi

E-Home Entertianment Development Co., Ltd

Được phát triển bởi

Cotton Games

Ngày phát hành

4/8/2022

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • 4K Ultra HD
 • Một người chơi
 • Optimized for Xbox Series X|S
 • Xbox Live

So sánh các phiên bản

 1. Mr. Pumpkin Series Bundle

  Mr. Pumpkin Series Bundle

  không có chú thích

  Mr. Pumpkin Series Bundle


  Đã bao gồm trò chơi

  Mr. Pumpkin 2: Kowloon walled cityMr. Pumpkin Adventure
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 2. Cotton Games Adventure Bundle

  Cotton Games Adventure Bundle

  không có chú thích

  Cotton Games Adventure Bundle


  Đã bao gồm trò chơi

  南瓜先生大冒险Mr. Pumpkin AdventureAlienCruise
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 3. Urban Exploration Bundle

  Urban Exploration Bundle

  không có chú thích

  Urban Exploration Bundle


  Đã bao gồm trò chơi

  Mr. Pumpkin AdventureRainCity
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 4. Cotton Games’ New Game Bundle

  Cotton Games’ New Game Bundle

  không có chú thích

  Cotton Games’ New Game Bundle


  Đã bao gồm trò chơi

  Mr. Pumpkin 2: Kowloon walled cityRainCity
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 5. Clocker & Mr. Pumpkin Adventure & Alien Cruise Bundle

  Clocker & Mr. Pumpkin Adventure & Alien Cruise Bundle

  không có chú thích

  Clocker & Mr. Pumpkin Adventure & Alien Cruise Bundle


  Đã bao gồm trò chơi

  Mr. Pumpkin AdventureThe ClockerAlienCruise
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 6. Mr. Pumpkin Adventure Mr. Pumpkin 2: Kowloon walled city RainCity
  PHIÊN BẢN NÀY

  Mr. Pumpkin Adventure Mr. Pumpkin 2: Kowloon walled city RainCity

  không có chú thích

  Mr. Pumpkin Adventure Mr. Pumpkin 2: Kowloon walled city RainCity

  PHIÊN BẢN NÀY

  Đã bao gồm trò chơi

  Mr. Pumpkin 2: Kowloon walled cityMr. Pumpkin AdventureRainCity