Cotton Games Adventure Bundle

Cotton Games Adventure Bundle

E-Home Entertainment Development Co., LTDCâu đố & chuyện phiếm
Cho 7 tuổi trở lên
7+
Bạo lực Nhẹ nhàng, Sợ hãi

Mô tả

Two classic games from Cotton Game Studio now are available with an attractive price, all with unique fantasy art style including exclusive endings for Xbox players

Được phát hành bởi

E-Home Entertainment Development Co., LTD

Được phát triển bởi

Cotton Game

Ngày phát hành

6/28/2019

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • 4K Ultra HD
 • Một người chơi
 • Xbox Live

So sánh các phiên bản

 1. Mr. Pumpkin Series Bundle

  Mr. Pumpkin Series Bundle

  không có chú thích

  Mr. Pumpkin Series Bundle


  Đã bao gồm trò chơi

  Mr. Pumpkin 2: Kowloon walled cityMr. Pumpkin Adventure
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 2. Cotton Games Adventure Bundle
  PHIÊN BẢN NÀY

  Cotton Games Adventure Bundle

  không có chú thích

  Cotton Games Adventure Bundle

  PHIÊN BẢN NÀY

  Đã bao gồm trò chơi

  南瓜先生大冒险Mr. Pumpkin AdventureAlienCruise
 3. Urban Exploration Bundle

  Urban Exploration Bundle

  không có chú thích

  Urban Exploration Bundle


  Đã bao gồm trò chơi

  Mr. Pumpkin AdventureRainCity
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 4. AngerForce and AlienCruise Arcade Shooting Bundle

  AngerForce and AlienCruise Arcade Shooting Bundle

  không có chú thích

  AngerForce and AlienCruise Arcade Shooting Bundle


  Đã bao gồm trò chơi

  AngerForce:ReloadedAlienCruise
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 5. Clocker & Mr. Pumpkin Adventure & Alien Cruise Bundle

  Clocker & Mr. Pumpkin Adventure & Alien Cruise Bundle

  không có chú thích

  Clocker & Mr. Pumpkin Adventure & Alien Cruise Bundle


  Đã bao gồm trò chơi

  Mr. Pumpkin AdventureThe ClockerAlienCruise
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 6. Mr. Pumpkin Adventure Mr. Pumpkin 2: Kowloon walled city RainCity

  Mr. Pumpkin Adventure Mr. Pumpkin 2: Kowloon walled city RainCity

  không có chú thích

  Mr. Pumpkin Adventure Mr. Pumpkin 2: Kowloon walled city RainCity


  Đã bao gồm trò chơi

  Mr. Pumpkin 2: Kowloon walled cityMr. Pumpkin AdventureRainCity
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI