Just Cause 4 - Neon Racer Pack
Just Cause 4 - Neon Racer Pack

Just Cause 4 - Neon Racer Pack

Square Enix • Hành động và phiêu lưu
Yêu cầu một trò chơi
Yêu cầu một trò chơi
Cho 18 tuổi trở lên
18+
Bạo lực Cực đoan, Ngôn từ Mạnh

In-Game Purchases

Nội dung này yêu cầu một trò chơi (được bán riêng).

Mô tả

Grab the Neon Racer Pack and receive the modified Neon Racer Supercar, plus the Neon Racer Wingsuit and Neon Racer Parachute. - Neon Racer Supercar: Blitz around in your very own modified supercar with boost valve on tap. You'll be the fastest thing in Solís! - Neon Racer Wingsuit: Race across the skies with this unique neon design. - Neon Racer Parachute: Drift over the clouds at speed with this unique neon design.

Được phát hành bởi

Square Enix

Được phát triển bởi

Avalanche Studios

Ngày phát hành

3/12/2018

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S
  • PC

Hoạt động với