Just Cause 4 - Brawler Mech
Just Cause 4 - Brawler Mech

Just Cause 4 - Brawler Mech

Square Enix • Hành động và phiêu lưu
Yêu cầu một trò chơi
Yêu cầu một trò chơi
Cho 18 tuổi trở lên
18+
Bạo lực Cực đoan, Ngôn từ Mạnh

In-Game Purchases

Nội dung này yêu cầu một trò chơi (được bán riêng).

Mô tả

The Brawler Mech is built for delivering swift destruction! Smash your way through Black Hand strongholds with the Brawler Mech's powerful punch. This Mech has no problem delivering damage to air-bourne targets also with its aerial uppercut attack!

Được phát hành bởi

Square Enix

Được phát triển bởi

Avalanche Studios

Ngày phát hành

24/10/2019

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S
  • PC

Hoạt động với