Immortality
Immortality
Game Pass

Immortality

Half Mermaid Productions • Hành động và phiêu lưu
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Tính năng Trợ năng 3
14 ngôn ngữ được hỗ trợ
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Tính năng Trợ năng 3
14 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 16 tuổi trở lên
16+
Bạo lực Mạnh, Tình dục, Khỏa thân, Ma túy, Ngôn từ Mạnh

Mô tả

Marissa Marcel would have been a star. She made three movies, but none of them were ever released. And Marissa Marcel disappeared. Explore three lost films: Ambrosio (1968) Minsky (1970) Two of Everything (1999) Match cut your own path through the footage and solve the mystery. What happened to Marissa Marcel? IMMORTALITY is the new interactive trilogy from Sam Barlow, creator of Her Story and Telling Lies.

Được phát hành bởi

Half Mermaid Productions

Được phát triển bởi

Half Mermaid Productions

Ngày phát hành

30/8/2022

Có thể chơi được trên

  • Xbox Series X|S
  • PC

Chức năng

  • Một người chơi
  • Optimized for Xbox Series X|S
  • Bảng Trò chơi PC
  • Xbox achievements
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live