Hookbots

Hookbots

Tree InteractiveChiến đấuTrò chơi nền tảng
Cho 7 tuổi trở lên
7+
Bạo lực Nhẹ nhàng

Mô tả

Battle & challenge your human friends on this multiplayer robot party game: 52 ways to customize your bots & 14 game modes. From knights and dinosaurs, to bounty hunters and space warriors. Choose, customize and crush tons of different bots.

Được phát hành bởi

Tree Interactive

Được phát triển bởi

Tree Interactive

Ngày phát hành

8/28/2019

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Xbox local multiplayer (2-4)
  • Một người chơi
  • Xbox achievements
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live