Grim Fandango Remastered
Grim Fandango Remastered
Game Pass

Grim Fandango Remastered

Xbox Game Studios • Hành động và phiêu lưu
Xbox Play Anywhere
Tính năng Trợ năng 3
6 ngôn ngữ được hỗ trợ
Xbox Play Anywhere
Tính năng Trợ năng 3
6 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Bạo lực Vừa phải, Chửi thề Nhẹ nhàng

Mô tả

One of the most acclaimed adventure games of all time is now back, better than ever. Grim Fandango's epic story of four years in the life (or death) of Manny Calavera, travel agent to the dead, has been remastered to look, sound, and control even better than when it won GameSpot's Game of the Year award upon its original launch. 英語版 ※日本語字幕には対応しておりません。

Được phát hành bởi

Xbox Game Studios

Được phát triển bởi

Double Fine Productions & Shiny Shoe

Ngày phát hành

29/10/2020

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S
  • PC

Chức năng

  • Một người chơi
  • Bảng Trò chơi PC
  • Xbox achievements
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Play Anywhere
  • Xbox Live