Experience Orichalcum

Experience Orichalcum

KEMCOĐóng vai
Yêu cầu một trò chơi
Yêu cầu một trò chơi
Cho 7 tuổi trở lên
7+
Bạo lực Nhẹ nhàng

In-Game Purchases

Nội dung này yêu cầu một trò chơi (được bán riêng).

Mô tả

All characters' experience value gained increases by 200%. Effect stacks for similar items. The possession of this item can be checked under the key icon of the Item section in the in-game menu.

Được phát hành bởi

KEMCO

Được phát triển bởi

EXE-CREATE

Ngày phát hành

9/11/2018

Có thể chơi được trên

  • PC
  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Hoạt động với