Expansion Pass
Expansion Pass

Expansion Pass

Warner Bros. Games • Hành động và phiêu lưu • Đóng vai
Yêu cầu một trò chơi
Yêu cầu một trò chơi
Cho 18 tuổi trở lên
18+
Bạo lực Cực đoan

In-Game Purchases

Nội dung này yêu cầu một trò chơi (được bán riêng).

Mô tả

The Middle-earth™: Shadow of War™ Expansion Pass includes: • Slaughter Tribe Nemesis Expansion • Outlaw Tribe Nemesis Expansion • The Blade of Galadriel Story Expansion • The Desolation of Mordor Story Expansion

Được phát hành bởi

Warner Bros. Games

Được phát triển bởi

Monolith Productions

Ngày phát hành

9/10/2017

Có thể chơi được trên

  • PC
  • Xbox One
  • Xbox Series X|S