Disneyland Adventures
Game Pass

Disneyland Adventures

Xbox Game StudiosGia đình & trẻ em
Giảm giá: tiết kiệm 301.433,00 ₫, kết thúc sau 2 ngày
Xbox Play Anywhere
Tính năng Trợ năng 1
17 ngôn ngữ được hỗ trợ
Giảm giá: tiết kiệm 301.433,00 ₫, kết thúc sau 2 ngày
Xbox Play Anywhere
Tính năng Trợ năng 1
17 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 7 tuổi trở lên
7+
Bạo lực Nhẹ nhàng

Mô tả

"Experience the magic of Disneyland like never before! Take a journey where stories come to life and dreams come true, right in your living room! Explore Disneyland® park — from Main Street U.S.A. to Critter Country — join Peter Pan to battle Captain Hook, high-five Mickey Mouse or hug Snow White. “Disneyland Adventures” allows children, families and Disney fans of all ages to explore Disneyland park, step into adventures based on attractions, engage in challenging quests and interact with beloved Disney characters remastered in 4K Ultra HD and HDR." © Disney

Được phát hành bởi

Xbox Game Studios

Được phát triển bởi

Asobo

Ngày phát hành

10/31/2017

Có thể chơi được trên

 • PC
 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • Xbox local co-op (2-2)
 • 4K Ultra HD
 • HDR10
 • Một người chơi
 • Màn hình chia đôi/được chia sẻ
 • Tốc độ Làm mới Khả dụng
 • Kích hoạt đám mây
 • Xbox One X Nâng cao
 • Xbox achievements
 • Xbox presence
 • Xbox clubs
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Play Anywhere
 • Xbox Live

Được bao gồm trong các gói đăng ký này

 1. PC Game Pass

  59.000,00 ₫/tháng sau đó
  • Hàng trăm trò chơi chất lượng cao trên PC
  • Trò chơi mới trong ngày đầu tiên phát hành
  • Ưu đãi và chiết khấu cho thành viên
  • EA PlayThành viên EA Play