Bunny Park

Bunny Park

SOEDESCOGia đình & trẻ emKhácMô phỏng
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox

Mô tả

Choose from a range of different decorations and toys to create a charming park! Expand your park and increase its rating to attract new bunnies. Be sure to pet your bunnies to keep them happy, but don't wake them up! Bring all the bunnies home, each with their own pattern and personality.

Được phát hành bởi

SOEDESCO

Được phát triển bởi

Cozy Bee Games

Ngày phát hành

9/29/2022

Có thể chơi được trên

 • PC
 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • 4K Ultra HD
 • HDR10
 • Một người chơi
 • 60fps+
 • Optimized for Xbox Series X|S
 • Giao hàng Thông minh
 • Bảng Trò chơi PC
 • Xbox achievements
 • Xbox presence
 • Xbox clubs
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Live