CrossCode Deluxe Edition

CrossCode Deluxe Edition

Deck13 SpotlightHành động và phiêu lưu
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Chửi thề Nhẹ nhàng

+Ưu đãi khi mua hàng trong ứng dụng.

Mô tả

This Bundle includes the critically acclaimed indie RPG CrossCode and all DLC content. Are you looking for a pixelperfect indie title with more than 100 hours of content, memorable characters, mindbending puzzles, crazy bossfights and tons of sidecontent? Look no further.

Được phát hành bởi

Deck13 Spotlight

Được phát triển bởi

Radical Fish Games

Ngày phát hành

8/12/2021

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • 4K Ultra HD
 • Một người chơi
 • 60fps+
 • 120fps
 • Optimized for Xbox Series X|S
 • Giao hàng Thông minh
 • Xbox presence
 • Xbox clubs
 • Xbox Live