Costume pack
Costume pack

Costume pack

Frogwares • Hành động và phiêu lưu
Yêu cầu một trò chơi
Yêu cầu một trò chơi
Cho 16 tuổi trở lên
16+
Bạo lực Mạnh

Tương tác của người dùng

Nội dung này yêu cầu một trò chơi (được bán riêng).

Mô tả

Become the master of disguise with the Sherlock Holmes Costume Pack: add seven brand-new outfits, six types of beards and moustaches and a pair of glasses to the game’s original costumes. You can access the costumes at any time in the game via the famous detective’s wardrobe.

Được phát hành bởi

Frogwares

Được phát triển bởi

Frogwares

Ngày phát hành

24/3/2022

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S