Comrade Rabbit Bundle

Comrade Rabbit Bundle

Artifex Mundi • Hành động và phiêu lưu
Cho 16 tuổi trở lên
16+
Ngôn từ Mạnh, Sử dụng Rượu/Thuốc lá

Mô tả

Treat yourself to something special with these two Artifex Mundi point&click games! Award-winning My Brother Rabbit is a masterfully crafted, heartwarming, whimsical adventure that takes you straight to the imaginative fantasy world through a child's eyes. Irony Curtain is a hilarious, brilliantly designed, fresh take to the genre in the tradition of old-school hits from Sierra and Lucas Arts.

Được phát hành bởi

Artifex Mundi

Được phát triển bởi

Artifex Mundi

Ngày phát hành

4/9/2020

Có thể chơi được trên

  • PC
  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • 4K Ultra HD
  • Một người chơi
  • Xbox achievements
  • Xbox presence
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live