Comrade Rabbit Bundle
Comrade Rabbit Bundle

Comrade Rabbit Bundle

Artifex Mundi • Hành động và phiêu lưu
579.900,00 ₫
Cho 16 tuổi trở lên
16+
Ngôn từ Mạnh, Sử dụng Rượu/Thuốc lá

Mô tả

Treat yourself to something special with these two Artifex Mundi point&click games! Award-winning My Brother Rabbit is a masterfully crafted, heartwarming, whimsical adventure that takes you straight to the imaginative fantasy world through a child's eyes. Irony Curtain is a hilarious, brilliantly designed, fresh take to the genre in the tradition of old-school hits from Sierra and Lucas Arts.

Được phát hành bởi

Artifex Mundi

Được phát triển bởi

Artifex Mundi

Ngày phát hành

9/4/2020

Có thể chơi được trên

PC
Xbox One
Xbox Series X|S

Chức năng

4K Ultra HD
Một người chơi
Xbox achievements
Xbox presence
Xbox cloud saves
Xbox Live