Candleman
Candleman

Candleman

E-Home Entertainment Development Ltd., Co. • Hành động và phiêu lưu • Trò chơi nền tảng
Cho 7 tuổi trở lên
7+
Sợ hãi

+Ưu đãi khi mua hàng trong ứng dụng.

Mô tả

Candleman is a distinctive action adventure story entwined with low-light gameplay. Acting as a little candle who can burn for only 10 seconds, venture through an unsettling darkness with challenging levels and a smooth difficulty curve. Struggle to overcome obstacles based on the mechanics of light and shadow, explore a wide range of enchanted environments, and unveil hidden treasure as you seek the distant light.

Được phát hành bởi

E-Home Entertainment Development Ltd., Co.

Được phát triển bởi

Spotlightor Interactive

Ngày phát hành

1/2/2017

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Xbox Live