BRUTAL RAGE
BRUTAL RAGE

BRUTAL RAGE

2BAD GAMES • Hành động và phiêu lưu • Chiến đấu
Cho 16 tuổi trở lên
16+
Ngôn từ Mạnh

Mô tả

BRUTAL RAGE is a scrolling beat’em up. Cross the city and beat all enemies on your way. Use your skills and weapons to realize epic combo ! When you’re ready use your rage to crush your enemies. Discover the story of cops wrongly accused for a crime they didn’t commit ! Embark on a brutal path of blood for retribution. Escape from the prison and prove your innocence. Find out who trapped you !

Được phát hành bởi

2BAD GAMES

Được phát triển bởi

2BAD GAMES

Ngày phát hành

22/4/2020

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • Xbox local co-op (2-2)
 • Xbox local multiplayer (2-2)
 • Một người chơi
 • Màn hình chia đôi/được chia sẻ
 • Xbox achievements
 • Xbox presence
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Live

So sánh các phiên bản

 1. BRUTAL RAGE
  PHIÊN BẢN NÀY

  BRUTAL RAGE

  không có chú thích

  BRUTAL RAGE

  PHIÊN BẢN NÀY

 2. BRUTAL 2URVIVE Bundle

  BRUTAL 2URVIVE Bundle

  không có chú thích

  BRUTAL 2URVIVE Bundle


  Đã bao gồm trò chơi

  2URVIVEBRUTAL RAGE
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI

Được bao gồm trong