Beyond Enemy Lines 2 - Enhanced Edition
Beyond Enemy Lines 2 - Enhanced Edition

Beyond Enemy Lines 2 - Enhanced Edition

Polygon Art • Hành động và phiêu lưu • Bắn súng
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Cho 16 tuổi trở lên
16+
Bạo lực Mạnh

Mô tả

Take the role of a special agent deployed deep beyond enemy lines where terrain and conditions are barbaric. You will seek, locate and destroy the enemy while causing havoc and confusion. Emerge a hardcore tactical experience in vast, nonlinear missions where skill and tactical decisions matter!

Được phát hành bởi

Polygon Art

Được phát triển bởi

Polygon Art

Ngày phát hành

18/8/2020

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Một người chơi
  • Optimized for Xbox Series X|S
  • Xbox achievements
  • Xbox presence
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live