Back 4 Blood Ultimate Edition Digital Content

Back 4 Blood Ultimate Edition Digital Content

Warner Bros. GamesBắn súng
Yêu cầu một trò chơi
Yêu cầu một trò chơi
Cho 18 tuổi trở lên
18+
Bạo lực Cực đoan, Ngôn từ Mạnh

Tương tác của người dùng

Nội dung này yêu cầu một trò chơi (được bán riêng).

Mô tả

Includes the limited Battle-Hardened digital content: - 4 Character Skins - Rare Banner - Emblem - Spray - Title

Được phát hành bởi

Warner Bros. Games

Được phát triển bởi

Turtle Rock Studios

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S
  • PC

Hoạt động với