Aery Series Bundle
Aery Series Bundle

Aery Series Bundle

EpiXR Games • Hành động và phiêu lưu
Giảm giá: tiết kiệm 266.970,00 ₫, kết thúc sau 8 ngày
Giảm giá: tiết kiệm 266.970,00 ₫, kết thúc sau 8 ngày

Mô tả

The Aery Series is a game series of 3 peaceful flight games. All 3 games are story-driven non-violent exploration games where a little bird has to collect shards of its memory in order to discover new worlds and continue with the storyline. The bundle includes: - Aery - Little Bird Adventure - Aery - Broken Memories - Aery - Sky Castle

Được phát hành bởi

EpiXR Games

Được phát triển bởi

EpiXR Games

Ngày phát hành

16/11/2020

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • 4K Ultra HD
  • HDR10
  • Một người chơi
  • Xbox Live