Thông tin về xếp hạng trò chơi

Liên minh xếp hạng độ tuổi quốc tế (IARC) là một sáng kiến cung cấp vị trí xếp hạng nội dung toàn cầu cho các trò chơi điện tử, nhằm giúp bạn xác định xem trò chơi có phù hợp với con mình hay không.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về IARC và cách xếp hạng được áp dụng cho các trò chơi trên trang web chính thức của họ.


Biểu tượng xếp hạng IARC

Biểu tượng xếp hạng IARC: 3+

3+

Nội dung chỉ phù hợp với người từ 3 tuổi trở lên

Biểu tượng xếp hạng IARC: 7+

7+

Nội dung chỉ phù hợp với người từ 7 tuổi trở lên

Biểu tượng xếp hạng IARC: 12+

12+

Nội dung chỉ phù hợp với người từ 12 tuổi trở lên

Biểu tượng xếp hạng IARC: 16+

16+

Nội dung chỉ phù hợp với người từ 16 tuổi trở lên

Biểu tượng xếp hạng IARC: 18+

18+

Nội dung chỉ phù hợp với người từ 18 tuổi trở lên