Submerged
Submerged

Submerged

Uppercut Games Pty Ltd • Aksiyon ve macera • Platform oyunları
7 yaş ve üzeri için
PEGI 7
Korku

Açıklama

Submerged, sel altýnda kalmýþ gizemli bir þehri keþfe çýktýðýnýz ve geniþ arazilerde ýssýzlýðýn güzelliðini aradýðýnýz savaþ içermeyen bir üçüncü kiþi oyunudur. Bu oyunda, yaralý kardeþini küçük balýkçý teknesinde þehre getiren genç bir kýz olan Miku'nun rolünü üstleneceksiniz. Sel altýnda kalmýþ þehrin sokaklarýný tekneyle turlayýn, suya batmýþ binalara týrmanýn ve ölmek üzere olan kardeþinizi kurtarmak için gereken erzaký bulmak için þehri didik didik arayýn. Kendi temponuzda þehri keþfederken, bu renkli yerde saklý habitat ile karþýlaþacak ve yýkýlmýþ bir dünya ile parçalanmýþ bir ailenin hikayesini bir araya getiren gizli objeleri arayacaksýnýz.

Yayımlayan:

Uppercut Games Pty Ltd

Geliştiren:

Uppercut Games Pty Ltd

Çıkış tarihi

8/7/2015

Oynatılabilir

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Özellikler

  • Xbox Live