Vårt gemensamma åtagande för säkrare spelande

Vi spelar av många olika anledningar: för att leva ut våra fantasier, för att umgås med familj och vänner, för att testa våra färdigheter mot andras, för att lära oss genom teknik eller bara för att koppla av och fördriva tiden. Precis som andra sociala aktiviteter skapar spelande meningsfulla kontakter med olika spelare och påminner oss om hur mycket vi har gemensamt tack vare den gemensamma spelglädjen.

Vi anser att spelandet är till för alla människor i alla åldrar, inklusive våra yngsta och mest utsatta spelare. Tekniken gör övertygande underhållningsupplevelser möjliga, och vi vill se till att dessa upplevelser – särskilt när de involverar interaktion med andra – är positiva och respektfulla. Alla spelare förtjänar att ha fantastiska sociala spelupplevelser i miljöer där respekt och säkerhet är centrala värden.

På Xbox är vi förenade med både Sony PlayStation och Nintendo, på uppdrag av communityn av Nintendo Switch-spelare, i vår uppfattning om att det krävs ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för att skydda spelare online – ett som kombinerar fördelarna med avancerad teknik, en stödjande community och kunnig mänsklig tillsyn. Vi kan åstadkomma mer när vi arbetar mot samma mål. Därför kommer vi alla att fortsätta investera i, utveckla och förstärka våra metoder för användarsäkerhet. Allteftersom vårt arbete fortskrider kommer vi att prioritera att skydda våra spelares säkerhet, särskilt de som är mest utsatta.

Vårt arbete styrs av följande principer.

Förebyggande: Ge spelare och föräldrar möjlighet att förstå och kontrollera spelupplevelser.

 • Vi tillhandahåller kontroller som låter spelare anpassa sin spelupplevelse. Vi stödjer föräldrar med de verktyg och den information som krävs för att de ska kunna skapa lämpliga spelupplevelser för sina barn.
 • Vi vet att säkerhetsfunktioner måste vara lätta att använda för att de ska vara användbara. Vi kommer att främja tillgängligheten för våra säkerhetsverktyg via våra plattformar, supportkanaler, tjänster, på våra webbplatser och i butiker för att nå fler spelare och föräldrar.
 • Vi informerar kontinuerligt föräldrar och spelare genom våra uppförandekoder, användarvillkor och vår verkställighetspraxis.
 • Vi investerar i teknik för att motverka olämpligt uppträdande och innehåll innan spelare utsätts för skada.

Partnerskap: Vi har åtagit oss att samarbeta med branschen, tillsynsmyndigheter, rättsväsendet och våra communities för att främja våra användares säkerhet.

 • Branschens säkerhetsåtagande är centralt. Vi känner att vi har en möjlighet att samarbeta till förmån för tv-spelsbranschen och alla dess spelare och erbjuda en säkrare spelupplevelse.
 • Vi samarbetar med branschorganisationer, branschmedlemmar, tillsynsmyndigheter, rättsväsendet och experter för att utveckla och främja online-säkerhetsinitiativ.
 • Vi har åtagit oss att bedriva gemensam forskning till förmån för branschen.
 • Vi anser att hat och trakasserier eller exploatering av yngre spelare inte hör hemma i spelvärlden överhuvudtaget. Vi samarbetar med vår community för att främja säkert speluppträdande och uppmuntra användningen av rapporteringsverktyg för att komma åt dåliga aktörer.
 • Vi samarbetar med organisationer som ESRB och PEGI för att säkerställa att våra spel klassas för rätt publik.

Ansvar: Vi håller oss själva ansvariga för att göra våra plattformar så säkra som möjligt för alla spelare.

 • Vi gör det enkelt för spelare att rapportera överträdelser av vår uppförandekod och utöver att ta bort innehåll vidtar vi även lämpliga verkställighetsåtgärder rörande överträdelser, inklusive att begränsa spelare från att använda våra tjänster på grund av dåligt uppförande.
 • Vi följer alla lokala lagar och kommer att svara på alla lagliga förfrågningar från rättsväsendet. Vi meddelar omedelbart rättsväsendet om vi observerar olagligt beteende eller om vi tror att en spelare riskerar överhängande skada.
 • Vi publicerar våra regler och krav och ser till att spelare som har rapporterats förstår kraven för fortsatt användning av våra plattformar.

Att skydda spelare kan vara utmanande i en digital och ofta direktuppkopplad värld. Det här partnerskapet markerar vårt åtagande att arbeta tillsammans för att förbättra säkerheten för våra spelare och säkerställa att spelandet förblir något som är till för alla. Även om tv-spelsbranschen har en lång historia av att vidta åtgärder för att skydda spelare, särskilt barn, inser vi att inga företag eller branscher kan lösa dessa utmaningar på egen hand.

Vi välkomnar andra att göra och dela liknande åtaganden rörande spelare överallt.