Onze gezamenlijke inzet voor veiliger gamen

We spelen om allerlei redenen: om onze fantasie te prikkelen, voor de gezelligheid met vrienden of familie, om onze vaardigheden op de proef te stellen, om via technologie te leren of gewoon om te ontspannen en de tijd te doden. Net als andere sociale activiteiten zorgt gamen ervoor dat we zinvolle verbindingen met andere spelers aangaan. Door dit gedeelde speelplezier komen we erachter dat we eigenlijk heel veel met elkaar gemeen hebben.

Wij geloven dat gamen voor alle mensen van alle leeftijden is, inclusief onze jongste en meest kwetsbare spelers. Technologie maakt boeiende entertainmentervaringen mogelijk. Wij willen ervoor zorgen dat die ervaringen positief en respectvol zijn, vooral als het gaat om interactie met anderen. Alle spelers verdienen het om fantastische sociale game-ervaringen op te doen in omgevingen waar respect en veiligheid wederzijds zijn.

Bij Xbox werken we samen met Sony PlayStation en Nintendo, namens de community van Nintendo Switch-spelers, in de overtuiging dat de bescherming van spelers online een multidisciplinaire aanpak vereist. Een aanpak die de voordelen van geavanceerde technologie, een ondersteunende community en deskundig menselijk toezicht combineert. We kunnen meer bereiken als we naar hetzelfde doel toe werken. Daarom blijven we allemaal investeren in de verbetering van de veiligheid van onze gebruikers. We geven daarbij de prioriteit aan de bescherming van de veiligheid van onze spelers, en dan met name de meest kwetsbare spelers.

De volgende principes gebruiken we als leidraad.

Preventie: we zorgen ervoor dat spelers en ouders game-ervaringen kunnen begrijpen en reguleren.

 • We geven spelers de mogelijkheid hun game-ervaring aan te passen. We ondersteunen ouders met de tools en informatie die ze nodig hebben om de juiste game-ervaringen voor hun kinderen te creëren.
 • We erkennen dat veiligheidsfuncties alleen nuttig zijn als ze gemakkelijk te gebruiken zijn. We bevorderen de beschikbaarheid van onze veiligheidstools via onze platforms, ondersteuningskanalen, services, op onze websites en in winkels om meer spelers en ouders te bereiken.
 • We informeren ouders en onze spelers voortdurend via onze gedragscodes, gebruiksvoorwaarden en onze handhavingspraktijken.
 • We investeren in technologie om ongepast gedrag en ongepaste content tegen te gaan en te voorkomen dat spelers hieraan worden blootgesteld.

Samenwerking: wij verplichten ons ertoe samen te werken met de industrie, regelgevende instanties, wetshandhavingsinstanties en onze community's om de veiligheid van de gebruikers te waarborgen.

 • De betrokkenheid van de industrie op het gebied van veiligheid staat centraal. Wij geloven dat samenwerking zowel de videogame-industrie als de spelers ten goede komt en dat we door samen te werken een veiligere game-ervaring kunnen bieden.
 • Wij werken samen met brancheorganisaties, industrieleden, regelgevende instanties, wetshandhavingsinstanties en deskundigen om online veiligheidsinitiatieven te ontwikkelen en te bevorderen.
 • Wij verbinden ons ertoe om gezamenlijk onderzoek uit te voeren ten behoeve van de industrie.
 • Wij geloven dat haat en intimidatie of uitbuiting van jongere spelers op welke manier dan ook geen plaats hebben in games. We werken samen met onze community om veilig gamegedrag te bevorderen en moedigen het gebruik van rapporteringstools aan om kwaadwillende personen te melden.
 • We werken samen met classificatieorganisaties zoals de ESRB en PEGI om ervoor te zorgen dat onze games voor het juiste publiek worden beoordeeld.

Verantwoordelijkheid: we houden onszelf verantwoordelijk voor het zo veilig mogelijk maken van onze platforms voor alle spelers.

 • We maken het spelers gemakkelijk om schendingen van onze gedragscode te melden. Naast het verwijderen van content, nemen we passende maatregelen bij schendingen. Zo kunnen we spelers bij wangedrag het gebruik van onze services ontzeggen.
 • We voldoen aan alle lokale wetten en zullen alle rechtmatige verzoeken van wetshandhavingsinstanties beantwoorden. We brengen de wetshandhavingsinstanties onmiddellijk op de hoogte als we onwettig gedrag waarnemen of als we denken dat een speler risico loopt.
 • We publiceren onze regels en vereisten en we zorgen ervoor dat spelers die zijn gerapporteerd, de vereisten voor voortdurende deelname aan onze platforms begrijpen.

Het beschermen van spelers kan een uitdaging zijn in een digitale en vaak direct verbonden wereld. Deze samenwerking geeft aan dat wij ons inzetten om de veiligheid van spelers te verbeteren en ervoor te zorgen dat games echt voor iedereen toegankelijk blijven. Hoewel de videogame-industrie een lange geschiedenis heeft in het nemen van stappen om gamers en vooral kinderen te beschermen, erkennen we dat geen enkel bedrijf en geen enkele industrie deze uitdagingen alleen kan oplossen.

We verwelkomen anderen om soortgelijke toezeggingen te doen en te delen met spelers overal ter wereld.