Wobbly Life
Wobbly Life

Wobbly Life

RubberBandGames • Δράση και περιπέτεια • Οικογένεια και παιδιά • Παιχνίδια ρόλων • Προσομοίωση
2 Υποστηριζόμενες γλώσσες
2 Υποστηριζόμενες γλώσσες
Για ηλικίες από 7 ετών και άνω
PEGI 7
Ήπια βία

Το online παιχνίδι με πολλούς παίκτες σε κονσόλα απαιτεί Xbox Game Pass Ultimate ή Xbox Live Gold (η συνδρομή πωλείται ξεχωριστά).

Περιγραφή

Wobbly Life is a lively open world physics based sandbox. Explore Wobbly Island with your friends, discover fun locations. Be a hard working Wobbly and work around town in various jobs to earn cash to purchase/customize your clothes and vehicles. Even save up and buy a house! PHYSICS Wobbly Life is at its heart a physics sandbox game so almost everything in the game can be grabbed and played with! The world is filled with props and mini games so see what you can find. MULTIPLAYER Wobbly Life supports up to 2 players (4 players for Series consoles) in both online and local split-screen co-op. Each player earns their own money and can buy their own clothes, vehicles, pets and houses. Every job can be played with 2 players (4 players for Series consoles) and players can even do completely different jobs/missions at the same time! JOBS Jobs are how you’ll earn money in Wobbly Life. There are loads of jobs all over Wobbly Island each with their own unique challenges! SHOPPING Once you’ve fattened up your bank account why not go on a shopping spree. You can buy and unlock over 250 clothes items to customize your Wobbly. Then buy your own personal vehicle to ride around town to show off your new look! When you’ve really made the big bucks, why not buy a new house. Want to chill in the woods in your wooden shack, or live the high life in your own mansion with a heli-pad, Wobbly Island has a home for everyone! PETS Everyone needs a faithful companion, and you can pick one up at the Pet Shop. Choose from a wide selection of pets to buy and unlock. MUSEUM The Wobbly Museum has lost all its artifacts! Maybe you can help? Buy treasure maps and solve clues to find all the Museums' lost treasures and unlock fun rewards. MISSIONS Uncover story missions as you explore the island. Help out at the observatory or see what’s been going on inside the mountain! Each mission will reward you with unique unlocks.

Δημοσιεύτηκε από

RubberBandGames

Αναπτύχθηκε από

RubberBandGames

Ημερομηνία κυκλοφορίας

16/7/2021

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

 • Τοπικό παιχνίδι συνεργασίας Xbox (2-2)
 • Co-op online (2-2)
 • Τοπικό παιχνίδι για πολλούς παίκτες Xbox (2-2)
 • Πολλοί παίκτες online (2-2)
 • Ένας παίκτης
 • Κοινή χρήση/διαχωρισμός οθόνης
 • Επιτεύγματα Xbox
 • Παρουσία Xbox
 • Αποθήκευση στο cloud Xbox
 • Xbox Live