Unbox: Newbie's Adventure
Unbox: Newbie's Adventure

Unbox: Newbie's Adventure

Merge Games Ltd. • Δράση και περιπέτεια • Οικογένεια και παιδιά • Πλατφόρμας
24,99 €
PEGI 3
Για ηλικίες από 3 ετών και άνω

Περιγραφή

The ultimate postal service has arrived - self-delivering cardboard boxes! Unbox – Newbie’s is a unique physics-platformer. Enjoy an epic single player adventure or grab up to four friends for local multiplayer races, battles and challenges! The Global Postal Service is nearing bankruptcy! To save themselves, they have created self-delivering boxes. Play as the GPS’ latest cardboard creation, Newbie as you attempt to save the day. Dress to impress with a massive range of over 40,000 combinations of hats, clothes accessories and funny faces. Explore huge worlds full of challenges, collectibles and boxy boss battles as you compete against the dastardly Wild Cards! Don’t be a square! Think outside the box and create your very own cool cube!

Δημοσιεύτηκε από
Merge Games Ltd.
Αναπτύχθηκε από
Prospect Games Ltd.
Ημερομηνία κυκλοφορίας
7/26/2017

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

Τοπικό παιχνίδι συνεργασίας Xbox (4-4)
Τοπικό παιχνίδι για πολλούς παίκτες Xbox (2-4)
Κοινή χρήση/διαχωρισμός οθόνης
Xbox Live

Συμπερίληψη