Treasure Hunter Simulator
Treasure Hunter Simulator

Treasure Hunter Simulator

MD Games Sp. z o.o. • Προσομοίωση
9,99 €
11 Υποστηριζόμενες γλώσσες
11 Υποστηριζόμενες γλώσσες

Περιγραφή

Treasure Hunter Simulator gives you a chance to explore historically important locations worldwide and, by using your metal detectors, to discover that past by finding interesting artefacts and getting to know their historical significance. With locations scattered all over the world, you’ll need to find something interesting and valuable in your local woods to gain the prestige and funds needed for better equipment and travel expenses to exotic, remote locations. You can decide to keep artifacts for your collection or to auction them off to travel even further or get even better gear. Treasure Hunter Simulator is not a hardcore metal detector simulator, but rather a mix of arcade and simulation. With streamlined detector mechanics the game is enjoyable not only for the fans of the genre, but casual gamers as well. Simple, intuitive gameplay elements combined with beautiful landscapes make for a truly enjoyable experience.

Δημοσιεύτηκε από
MD Games Sp. z o.o.
Αναπτύχθηκε από
Drago Entertainment
Ημερομηνία κυκλοφορίας
2/7/2021

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

Ένας παίκτης
Επιτεύγματα Xbox
Αποθήκευση στο cloud Xbox
Xbox Live

Συμπερίληψη