Ship Graveyard Simulator
Ship Graveyard Simulator

Ship Graveyard Simulator

UltimateGames • Προσομοίωση
12 Υποστηριζόμενες γλώσσες
12 Υποστηριζόμενες γλώσσες

Περιγραφή

Visit the largest ship graveyard in the world. A dozen kilometers of beach filled with wrecks. Hundreds of ships wrecked on the coast. Thousands of tons of steel. Choose the most valuable ship for you and start the adventure. Play as one of the workers during the most dangerous work in the world. Cut, hit, weld! Dismantle the whole ship and sell the obtained parts and upgrade your equipment. Explore all decks of the ship for valuable items. Take advantage of the opportunity to explore the mysterious spaces hidden inside these amazing colossi. The job of a worker dismantling ships is one of the most dangerous in the world. Demolition with only basic tools. Contact with toxic substances. You can sell or exchange the acquired items for other items. Be careful, you can have a serious accident or even die at any time

Δημοσιεύτηκε από

UltimateGames

Ημερομηνία κυκλοφορίας

2/12/2022

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Ένας παίκτης
  • Επιτεύγματα Xbox
  • Αποθήκευση στο cloud Xbox
  • Xbox Live